Help mee

Ik kwam als vrijwilliger terecht bij een enthousiaste groep mannen en vrouwen met elk een eigen inbreng bij het omvormen van het huidige bos tot voedselbos. Elke woensdagochtend wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van het voedselbos. Zo houden we de natuur dicht bij ons en geven we een stukje terug aan de wereld.

Lien Makreel

Steun een project

Er zijn prachtige initiatieven van organisaties, zorginstellingen of wijkverenigingen die helemaal ten goede komen aan een betere toekomst. Pluktuin Bes stimuleert om in te zetten op meer projecten en plantages.

  • FoodForest Institute
  • The biggest tree plant
  • Bye Bye Grass

Word vrijwilliger

Wat doe je als vrijwilliger in het voedselbos? Beestjes tellen, paden markeren, wilgen snoeien, de vijver ontdoen van lisdottes (omdat deze anders te snel dichtgroeit), trappetjes maken, geulen graven en zoveel meer. 

schrijf je nu in

Want beter te vroeg dan te laat!